Naar inhoud

Gemeentehuis

de Robianostraat 64
B-2150 Borsbeek
tel. 03 320 94 00
info@borsbeek.be

Openingsuren gemeentehuis

ma.8.45 tot 12 uur
17.30 tot 20 uur
di.8.45 tot 12 uur
wo.8.45 tot 12 uur
13.30 tot 16 uur
do.8.45 tot 12 uur
vr.8.45 tot 12 uur

Onthardingswerken Fort 3

resultaat onthardingswerken

Na een valse start vorig jaar kan fase 1 van de onthardings- en rioleringswerken in Fort 3 nu effectief van start gaat op 29 januari 2024.

Dit project omvat een flink stuk ontharding van de zone rond het oude en nieuwe Academiagebouw, loods 5 (De Archipel, De Schuur, Tuitvlugt..) en de - intussen bijna volledig gesloopte - voormalige Ruiterhal. Verder leggen we een nieuwe parkeerzone aan in waterdoorlatende materialen en vergroenen we deze zone. Ook de riolering wordt vernieuwd, waarbij het regenwater maximale kansen krijgt om te infiltreren via een systeem van gekoppelde wadi’s.

Als alles volgens de vooropgestelde planning verloopt, zullen de infrastructuurwerken afgerond zijn in de loop van juni 2024. De beplantingswerken volgen dan in de herfst.

Werfzone

De werfzone waarbinnen werken in uitvoering zijn, zal omwille van de veiligheid niet toegankelijk zijn voor onbevoegden.

Er wordt wel steeds een veilige voetgangerstoegang tot bij de diverse gebouwen binnen de werfzone voorzien. Op deze luchtfoto is de projectzone in het rood afgebakend.

Bereikbaarheid tijdens projectfase 1

De werken worden uitgevoerd in verschillende fasen. Fase 1 van de onthardingswerken gaat van start op 29 januari 2024.

De gebouwen binnen de projectzone blijven bereikbaar voor voetgangers, hulpdiensten en leveranciers.

Het binnenfort en de Linkerzij Caponnière zullen ten allen tijde bereikbaar blijven voor auto’s en hulpdiensten. De exacte route zal variëren en gedurende sommige projectfases zal dit wellicht via een werfweg in steenslag zijn. Tijdens de eerste projectfase is het binnenforrt bereikbaar via de route Frans Beirenslaan/Vliegveldweg.

Hoe de diverse locaties bereikbaar zijn op welk moment van de werken, kan je steeds hieronder bekijken. Wij raden  u aan dit regelmatig te checken.

Voetgangers en fietsers

Voetgangers en fietsers kunnen gebruik blijven maken van de Zoomweg en de Langbaan. De speeltuin aan de Verlengde Schanslaan blijft geopend. De doorgang van de speelzone naar de werfzone zal gedurende de eerste projectfases wel afgesloten zijn.

Vanaf de Zoomweg zal voor voetgangers een veilige, afgebakende toegang tot de gebouwen voorzien worden.

Op deze luchtfoto zijn de routes voor voetgangers en fietsers aangegeven in het groen.

Aan de fietsers vragen we uitdrukkelijk om hun fiets buiten de werfzone te stallen. Op deze luchtfoto is hier een zone voor voorzien die werd aangeduid in het paars. We weten dat dit geen ideale oplossing is en in volgende projectfases proberen we hier een betere oplossing voor te vinden.

Auto’s en parkeren

Parkeren kan op de bestaande parkings bij het binnenrijden van Fort 3 via de Frans Beirenslaan/Vliegveldweg of op de parking aan de Verlengde Schanslaan.

Kiss & ride zone 

Ter hoogte van de loods waar de ‘Fortvissers’ onderdak vinden, richten we een ‘kiss & ride’ zone in. Vanaf daar kan via de Zoomweg te voet verder gegaan worden tot op de bestemming.

Leveringen

Leveringen bij de gebouwen die binnen de projectzone liggen zijn mogelijk, mits voorafgaande aanmelding en praktische afspraken met de projectleider van de gemeente (grondgebiedzaken@borsbeek.be of 03 320 94 00). Dit uiterlijk 3 werkdagen voor de geplande levering, met opgave van concrete informatie zoals datum, uur en exacte locatie van de levering. 

Hulpdiensten

De hulpdiensten zullen de site ten allen tijde kunnen bereiken via de Frans Beirenslaan/Vliegveldweg. De aannemer zal de nodige maatregelen treffen om de toegang tot alle gebouwen steeds te verzekeren.

Afvalverzamelpunt

De afvalophaaldiensten kunnen niet steeds tot op de gangbare locatie voor afvalophaling komen. Daarom vragen we de betrokkenen om hun afval in de gebruikelijke containers/zakken op het aangeduide afvalophaalpunt klaar te zetten. Dit kan ten vroegste een dag voor de geplande ophaling. Vergeet niet uw afvalophaler te verwittigen.

Veiligheid boven alles

Op, maar ook rond de werfzone is zwaar materieel aan het werk. Dat brengt onvermijdelijk risico’s met zich mee. We spannen ons met z’n allen in om die risico’s tot een minimum te beperken, maar helemaal uitsluiten is helaas niet mogelijk.

Denk aan je eigen veiligheid en die van anderen. Respecteer de signalisatie en begeef je niet in de werfzone.

Verplaats geen afsluitingen of signalisatie, blijf steeds op een veilige afstand van werfvoertuigen en vrachtwagens (die zich mogelijks ook buiten de werfzone bevinden). Hou rekening met het werfverkeer en neem een defensieve houding aan. Zorg dat je steeds goed zichtbaar bent voor de bestuurders van vrachtwagens en machines.

Denk vooral ook aan de veiligheid van onze jongsten. Begeleid hen vanaf de Kiss & Ride zone of de parking tot op hun bestemming.

Problemen melden

Het gaat om een infrastructuurproject met heel wat afbraakwerken en grondverzet. Stofhinder en geluidsoverlast vallen dan ook niet uit te sluiten. We beseffen dat dit hinderlijk kan zijn en de aannemer is ook verplicht om maatregelen te treffen om hinder als gevolg van de werken zoveel als redelijkerwijs mogelijk te beperken. Overlast volledig uitsluiten is echter niet realistisch.

Ondervind je overmatige hinder of wil je een problemen aankaarten in verband met de uitvoering van de werken, dan kan je dit melden via het meldingsformulier op de website van de gemeente of via email naar grondgebiedzaken@borsbeek.be