Naar inhoud

Gemeentehuis

de Robianostraat 64
B-2150 Borsbeek
tel. 03 320 94 00
info@borsbeek.be

Openingsuren gemeentehuis

ma.8.45 tot 12 uur
17.30 tot 20 uur
di.8.45 tot 12 uur
wo.8.45 tot 12 uur
13.30 tot 16 uur
do.8.45 tot 12 uur
vr.8.45 tot 12 uur

Verordening inzake lasten - openbaar onderzoek

De gemeente Borsbeek start een openbaar onderzoek over het ontwerp van een gemeentelijke stedenbouwkundige verordening (reglement) inzake lasten bij omgevingsvergunningen.   

Deze verordening heeft als doel de financiële lasten bij kleine bouw- of verbouwprojecten af te schaffen. Van zodra deze verordening van toepassing is, zullen er geen belastingen meer geheven worden op de aanvraag voor de bouw of verbouwing van eengezinswoningen. De administratieve kosten op deze aanvraagdossiers blijven wel bestaan.

Deze verordening heeft geen impact op voorwaarden waaronder een project vergunbaar is.

Met deze verordening zullen wél lasten worden opgelegd voor de realisatie van bijvoorbeeld bijkomende woonunits, bijkomende bouwkavels, grote bouwprojecten,... 

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Borsbeek brengt ter kennis van de bevolking, dat het openbaar onderzoek van de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening inzake lasten bij omgevingsvergunningen start op 4 maart 2024 en loopt tot en met 2 april 2024.

Gedurende deze periode ligt het ontwerp van gemeentelijke stedenbouwkundige verordening ter inzage bij de dienst Omgeving, de Robianostraat 64 te 2150 Borsbeek.

Het ontwerp kan op papier geraadpleegd worden tijdens de openingsuren van het gemeentehuis of digitaal onderaan deze pagina.

Bezwaren en/of opmerkingen dienen schriftelijk per post gericht te worden aan het college van burgemeester en schepenen, de Robianostraat 64 te 2150 Borsbeek, via mail aan omgeving@borsbeek.be of door afgifte tegen ontvangstbewijs aan het Onthaal in het gemeentehuis.