Naar inhoud

Gemeentehuis

de Robianostraat 64
B-2150 Borsbeek
tel. 03 320 94 00
info@borsbeek.be

Openingsuren gemeentehuis

ma.8.45 tot 12 uur
17.30 tot 20 uur
di.8.45 tot 12 uur
wo.8.45 tot 12 uur
13.30 tot 16 uur
do.8.45 tot 12 uur
vr.8.45 tot 12 uur

Infovergadering - Hernieuwing omgevingsvergunning Luchthaven Antwerpen

Op 29 februari 2024 organiseerde de gemeente Borsbeek samen met de stad Mortsel en de stad Antwerpen een gemeenschappelijke digitale informatievergadering over het openbaar onderzoek van een omgevingsvergunning voor Hernieuwing Luchthaven Antwerpen, aangevraagd door LEM Antwerpen NV aan Luchthavenlei (OMV_2023007092).

Waarover gaat dit dossier?

LEM Antwerpen NV beoogt het bekomen van een omgevingsvergunning voor Hernieuwing Luchthaven Antwerpen aan Luchthavenlei zonder nummer te 2100 Deurne (Antwerpen).

Infovergadering

De powerpoint die tijdens de informatievergadering werd gepresenteerd vind je hier terug. 

Daarnaast kan je ook de infovergadering hieronder herbekijken.

Openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek loopt van 22 februari 2024 tot en met 22 maart 2024. Tijdens dit onderzoek kan de aanvraag worden geraadpleegd op het Omgevingsloket van Vlaanderen via het inzageloket.

Via het inzageloket zijn volgende stukken 24/7 raadpleegbaar: inplantingsplan, beschrijvende nota, foto's, architecturale plannen met watermerk etc.

Naast het digitaal inkijken van het volledige dossier, begeleidt het Inzageloket je als burger ook op een gebruikersvriendelijke manier door de procedure/het dossier.

De mogelijkheid tot inzage van het dossier bij de gemeente blijft uiteraard bestaan. Wenst u de plannen in te kijken op het gemeentehuis? Dan kan u nog steeds op afspraak terecht bij de dienst omgeving op het gemeentehuis. Vermeld bij het inplannen van uw afspraak steeds het referentienummer (OMV_2023007092) van de omgevingsaanvraag.

Let op: afspraken zijn enkel mogelijk voor inzage van het dossier, alle andere vragen stel je via het E-loket formulier op de website van de gemeente Borsbeek ‘Ver-bouwregels en advies op maat’.

Procedure openbaar onderzoek

Tijdens het openbaar onderzoek kunnen standpunten, opmerkingen en bezwaren over de aanvraag en, in voorkomend geval, het nog niet goedgekeurde milieueffectrapport en/of omgevingsveiligheidsrapport worden ingediend op één van volgende wijzen, tot en met 22 maart 2024:

  • via het publieke Omgevingsloket 
  • per brief gericht aan college van burgemeester en schepenen t.a.v. dienst Omgeving, de Robianostraat 64 te 2150 Borsbeek.

Vermeld duidelijk het projectnummer (OMV_2023007092) op het bezwaarschrift!