Naar inhoud

Gemeentehuis

de Robianostraat 64
B-2150 Borsbeek
tel. 03 320 94 00
info@borsbeek.be

Openingsuren gemeentehuis

ma.8.45 tot 12 uur
17.30 tot 20 uur
di.8.45 tot 12 uur
wo.8.45 tot 12 uur
13.30 tot 16 uur
do.8.45 tot 12 uur
vr.8.45 tot 12 uur

Praktisch

Mondiale Raad

Burgerzaken

de Robianostraat 64
2150 Borsbeek

tel. 03 320 94 00
fax 03 320 94 11
burgerzaken@borsbeek.be

Openingstijden

Maandag 8.45 - 12 uur 17.30 - 20 uur
Dinsdag 8.45 - 12 uur  
Woensdag 8.45 - 12 uur 13.30 - 16 uur
Donderdag 8.45 - 12 uur  
Vrijdag 8.45 - 12 uur  

Wij werken op afspraak!

Ik kan niet deelnemen aan de verkiezingen, wat nu?

1.  Gebruik van volmacht

Je kan jouw stem uitbrengen door een volmacht te geven aan een andere kiezer door middel van een volmachtformulier. Opgepast, iedere kiezer mag slechts één volmacht krijgen! Bovendien is het wel handig wanneer je de volmacht aan een inwoner van Borsbeek geeft aangezien de volmachtkrijger moet stemmen in het bureau van de volmachtgever. Een volmacht kan gegeven worden tot op de dag van de stemming zelf, behalve in geval van vakantie in het buitenland of werkzaamheden als zelfstandige omdat het volmachtformulier in dat geval vooraf gewettigd dient te worden op het gemeentehuis. 

Let ook op, Belgen kunnen met een volmacht stemmen voor andere Belgen of Europeanen.  Europeanen echter kunnen enkel voor andere Europeanen gaan stemmen, niet voor Belgen.  Europeanen kunnen immers enkel stemmen voor de Europese verkiezingen op 9 juni. Belgen kunnen voor de Europese, federale én gewestelijke parlementen stemmen.

Volmacht kan slechts in de volgende bepaalde gevallen en met de gevraagde bewijsstukken:

Welke reden? Welk bewijs/attest heb je nodig? Wie levert jou dat attest/bewijs? Is een bezoek aan het gemeentehuis nodig?
ziekte/handicap medisch attest jouw geneesheer neen, je bezorgt dit samen met de volmacht aan de  volmachtkrijger
beroepsredenen (zowel binnen- als buitenland) ook gezinsleden tewerkstellingsattest jouw werkgever neen, je bezorgt dit samen met de volmacht aan de  volmachtkrijger
activiteit als zelfstandige ondernemingsnummer en verklaring op eer gemeente (onthaal) nadat je de bewijsstukken voorlegt

ja,  je vult het volmachtformulier en een verklaring op eer in. Op het gemeentehuis stempelt men het formulier af na controle van het ondernemingsnummer Je bezorgt beide documenten aan de volmachtkrijger

vrijheidsbeneming (gevangenis, psychiatrische instelling,…) attest vrijheidsbeneming directie van de instelling neen, je bezorgt dit samen met de volmacht aan de  volmachtkrijger
geloofsovertuiging attest geloofsovertuiging desbetreffende religieuze overheid neen, je bezorgt dit samen met de volmacht aan de  volmachtkrijger
studieredenen studieattest directie onderwijsinstelling neen, je bezorgt dit samen met de volmacht aan de  volmachtkrijger
vakantie in het buitenland met bewijs geboekte vliegtuigtickets, hotelboekingen,.. reisagentschap, hotel, vliegtuigmaatschappij,.. ja, om volmacht te laten afstempelen, je brengt de bewijsstukken mee. Nadien bezorg je alle documenten aan de volmachtkrijger
vakantie in het buitenland zonder bewijs attest verklaring op eer gemeente (onthaal) ja, je tekent een verklaring op eer en vult het volmacht-formulier in. Dit laat je afstempelen op het gemeentehuis. Nadien bezorg je beide documenten aan de volmachtkrijger

Je kan de documenten terugvinden op de site verkiezingen.fgov.be zelf printen.

! Opgelet, bij een verklaring op eer verklaart je geen bewijzen te hebben van je reis naar het buitenland en licht je toe hoe dat komt. Hou er wel rekening mee dat de vrederechter tot 12 maanden na de verkiezingen bewijzen kan opvragen van je reis naar het buitenland. (voorbeelden: uittreksels bank, tankstation-rekeningen,..)

! Opgelet, in het geval je op vakantie in het binnenland zou verblijven, kan je geen gebruik maken van een volmacht. Indien je op Belgisch grondgebied verblijft, word je geacht te gaan stemmen.

De persoon aan wie je volmacht hebt gegeven, gaat stemmen op het stembureau vermeld op jouw oproepingsbrief en geeft daar volgende documenten af aan de voorzitter:

standaard voor elke volmachtkrijger:

  • het ingevulde en ondertekende volmachtformulier
  • jouw oproepingsbrief
  • zijn/haar eigen oproepingsbrief
  • zijn/haar eigen identiteitskaart

specifiek:

  • het attest dat de reden van jouw afwezigheid bewijst (vb. medisch attest, attest werkgever, attest tijdelijk verblijf buitenland...)
  • verklaring op eer in geval zelfstandige activiteit of vakantie in buitenland zonder bewijzen
2. Je kan geen volmacht geven want het past niet binnen bovenstaande gevallen of het lukt niet om een volmachtkrijger te vinden?

Dan kan je jouw onthoudingsredenen doorsturen naar burgerzaken@borsbeek.be samen met -indien mogelijk- de nodige bewijzen. De dienst burgerzaken zal deze verklaringen bijhouden gedurende de wettelijke termijn. De vrederechter van het kieskanton kan immers steeds die verklaringen opvragen en oordelen of je redenen al dan niet verantwoord zijn om aan je stemplicht te verzaken. Hij kan dit doen tot 12 maanden na de verkiezingen. Wij adviseren steeds om de nodige bewijsstukken -indien mogelijk- te voorzien. Verzaken aan de verkiezingen zonder ‘goede redenen’ kan volgens de wet leiden tot boetes.