Naar inhoud

Gemeentehuis

de Robianostraat 64
B-2150 Borsbeek
tel. 03 320 94 00
info@borsbeek.be

Openingsuren gemeentehuis

ma.8.45 tot 12 uur
17.30 tot 20 uur
di.8.45 tot 12 uur
wo.8.45 tot 12 uur
13.30 tot 16 uur
do.8.45 tot 12 uur
vr.8.45 tot 12 uur

Praktisch

Mondiale Raad

Burgerzaken

de Robianostraat 64
2150 Borsbeek

tel. 03 320 94 00
fax 03 320 94 11
burgerzaken@borsbeek.be

Openingstijden

Maandag 8.45 - 12 uur 17.30 - 20 uur
Dinsdag 8.45 - 12 uur  
Woensdag 8.45 - 12 uur 13.30 - 16 uur
Donderdag 8.45 - 12 uur  
Vrijdag 8.45 - 12 uur  

Wij werken op afspraak!

EU burger met hoofdverblijfplaats in Borsbeek?

Ben jij een EU-burger met hoofdverblijfplaats in Borsbeek?  Kom dan op 9 juni stemmen voor het Europees Parlement!

Op zondag 9 juni 2024 worden de leden van het Europees Parlement verkozen in de 26 lidstaten van de Europese Unie. Bent je een Europese burger en verblijf je in België, dan kan je deelnemen aan de verkiezingen van het Europees Parlement.

Je kan je enkel inschrijven als kiezer voor de Europese verkiezingen. Dit in tegenstelling tot de Belgische kiezers, die ook hun vertegenwoordigers in de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Parlementen van de Gemeenschappen en de Gewesten kiezen.

De aanvraag voor inschrijving op de kiezerslijst moet ten laatste op 31 maart 2024 worden ingediend.

Voorwaarden

Om als Europese burger aan deze verkiezing deel te nemen moet je aan vijf voorwaarden voldoen:

  • De nationaliteit van een lidstaat van de Europese Unie bezitten op 1 april 2024
  • Ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister van Borsbeek op 1 april 2024  
  • Minstens 16 jaar oud zijn op 9 juni 2024
  • Over stemrecht beschikken op 9 juni 2024 (niet geschorst zijn of uitgesloten zijn van het kiesrecht)
  • Ingeschreven zijn op de kiezerslijst op 31 maart 2024
Hoe een aanvraag indienen?
  • Schrijf je in via www.inschrijving.verkiezingen.fgov.be
  • of vul het inschrijvingsformulier in en bezorg dit samen met een kopie van je identiteitsdocument (bv. identiteitskaart, vreemdelingenkaart, …) uiterlijk op 31 maart 2024 aan de dienst burgerzaken (burgerzaken@borsbeek.be)
Procedure

Het gemeentebestuur controleert je aanvraag en stelt je nadien op de hoogte of je als kiezer wordt erkend. Bij goedkeuring van je inschrijving op de kiezerslijst ben je, in overeenstemming met de stemplicht in België, wettelijk verplicht om op 9 juni te gaan stemmen. Je kan dan niet meer deelnemen aan de verkiezingen van het Europees Parlement in je land van herkomst.

Europese kiezers tussen 16 en 18 jaar dienen zich ook te registreren als ze willen stemmen en zijn dan ook verplicht om hun stem uit te brengen.

Indien je in het verleden al een aanvraag tot inschrijving op de kiezerslijst voor de Europese verkiezingen hebt ingediend (bijvoorbeeld voor de Europese verkiezingen van mei 2019) en je toen als kiezer erkend werd, hoef je geen nieuwe aanvraag in te dienen. Je inschrijving op de kiezerslijst blijft dan behouden en blijft voor alle toekomstige Europese verkiezingen geldig.

Wens je niet ingeschreven te worden op de kiezerslijst voor de Europese verkiezingen, dan hoef je verder niets te doen.