Naar inhoud

Gemeentehuis

de Robianostraat 64
B-2150 Borsbeek
tel. 03 320 94 00
info@borsbeek.be

Openingsuren gemeentehuis

ma.8.45 tot 12 uur
17.30 tot 20 uur
di.8.45 tot 12 uur
wo.8.45 tot 12 uur
13.30 tot 16 uur
do.8.45 tot 12 uur
vr.8.45 tot 12 uur

Europees rijbewijs

Europees rijbewijs

Een Europees rijbewijs is een document in de vorm van een bankkaart, waarmee een bestuurder van een gemotoriseerd voertuig kan aantonen dat hij/zij beschikt over voldoende kennis, inzicht en vaardigheid om een gemotoriseerd voertuig van een bepaalde categorie te kunnen en mogen besturen. Wie op de openbare weg een motorvoertuig bestuurt, moet beschikken over een rijbewijs, geldig voor de categorie waartoe het voertuig behoort.

Het Europees rijbewijs is geldig in alle landen van de Europese Economische Ruimte (EER) en in de landen buiten de EER die het Belgisch rijbewijs erkennen. Het Europees rijbewijs is tien jaar geldig.

Nadat je slaagt voor het rijexamen, vraag je dit in persoon aan bij het loket Burgerzaken

Hiervoor moet je een afspraak maken.  Dit kan via onze afspraakmodule, klik hier

Eerste aanvraag: Wat neem je mee?

 • jouw identiteitskaart
 • een ingevuld en ondertekend aanvraagformulier, dat het examencentrum heeft afgeleverd na een geslaagd praktisch examen
 • voor de categorieën AM, A1, A2, A: een getuigschrift van onderricht dat de rijschool heeft afgeleverd
 • voor de categorieën C en D: een medisch attest en eventueel het attest van vakbekwaamheid
 • een recente (niet ouder dan 6 maanden) pasfoto icao conform  tenzij jouw identiteitskaart niet ouder is dan 3 jaar
 • 25 euro

Omruilen naar een Europees rijbewijs (bankkaartmodel): Wat neem je mee?

Jouw 'oude' rijbewijs (papieren versie) is geldig tot 2033. Je moet dit dus niet laten vervangen door een Europees rijbewijs, zolang de foto gelijkend is en het rijbewijs in goede staat is.

 • jouw oude rijbewijs
 • een recente pasfoto (niet ouder dan 6 maanden) als de foto op jouw identiteitskaart niet meer gelijkend is of ouder dan 3 jaar
 • 25 euro

Verloren of gestolen rijbewijs: Wat neemt u mee?

Is jouw rijbewijs verloren of is het gestolen? Doe onmiddellijk aangifte bij het dichtstbijzijnde politiebureau of bij jouw lokale politie. Bij verlies of diefstal in het buitenland doe je ter plaatse aangifte, en dien je bij jouw terugkomst in België ook aangifte te doen bij een Belgische politiedienst. Met het attest van verlies dat je dan ontvangt, kan je een nieuw rijbewijs aanvragen. Het attest van verlies vervangt het rijbewijs niet!

 • jouw identiteitskaart
 • het attest van verlies/diefstal dat de politie heeft afgeleverd
 • een recente pasfoto (niet ouder dan 6 maanden) als de foto op jouw identiteitskaart niet meer gelijkend is of ouder dan 3 jaar
 • 25 euro

Meer info?

Op deze website vind je de geldende regelgeving en voorwaarden.