Naar inhoud

Gemeentehuis

de Robianostraat 64
B-2150 Borsbeek
tel. 03 320 94 00
info@borsbeek.be

Openingsuren gemeentehuis

ma.8.45 tot 12 uur
17.30 tot 20 uur
di.8.45 tot 12 uur
wo.8.45 tot 12 uur
13.30 tot 16 uur
do.8.45 tot 12 uur
vr.8.45 tot 12 uur
2012 © Borsbeek - proclaimer - privacyverklaring

Praktisch

Gemeentelijke Raad Voor OntwikkelingsSamenwerking(GROS)

Burgerzaken

de Robianostraat 64
2150 Borsbeek

tel. 03 320 94 00
fax 03 320 94 11
burgerzaken@borsbeek.be

Openingstijden

Maandag 8.45 - 12 uur 17.30 - 20 uur
Dinsdag 8.45 - 12 uur  
Woensdag 8.45 - 12 uur 13.30 - 16 uur
Donderdag 8.45 - 12 uur  
Vrijdag 8.45 - 12 uur  

Europees rijbewijs

Europees rijbewijs

Een Europees rijbewijs is een document in de vorm van een bankkaart, waarmee een bestuurder van een gemotoriseerd voertuig kan aantonen dat hij/zij beschikt over voldoende kennis, inzicht en vaardigheid om een gemotoriseerd voertuig van een bepaalde categorie te kunnen en mogen besturen. Wie op de openbare weg een motorvoertuig bestuurt, moet beschikken over een rijbewijs, geldig voor de categorie waartoe het voertuig behoort.

Het Europees rijbewijs is geldig in alle landen van de Europese Economische Ruimte (EER) en in de landen buiten de EER die het Belgisch rijbewijs erkennen. Het Europees rijbewijs is tien jaar geldig.

Nadat u slaagt voor het rijexamen, vraagt u dit in persoon aan bij het loket Burgerzaken

Eerste aanvraag: Wat neemt u mee?

 • uw identiteitskaart
 • een ingevuld en ondertekend aanvraagformulier, dat het examencentrum heeft afgeleverd na een geslaagd praktisch examen
 • voor de categorieën AM, A1, A2, A: een getuigschrift van onderricht dat de rijschool heeft afgeleverd
 • voor de categorieën C en D: een medisch attest en eventueel het attest van vakbekwaamheid
 • een pasfoto als de foto op uw identiteitskaart niet meer gelijkend is of ouder dan 3 jaar
 • 25 euro

Omruilen naar een europees rijbewijs (bankkaartmodel): Wat neemt u mee?

 Uw 'oude' rijbewijs (papieren versie) is geldig tot 2033. U moet dit dus niet laten vervangen door een Europees rijbewijs, zolang de foto gelijkend is en het rijbewijs in goede staat is.

 • uw oude rijbewijs
 • een pasfoto als de foto op uw identiteitskaart niet meer gelijkend is of ouder dan 3 jaar
 • 25 euro

Verloren of gestolen rijbewijs: Wat neemt u mee?

 Hebt u uw rijbewijs verloren of is het gestolen? Doe onmiddellijk aangifte bij het dichtstbijzijnde politiebureau of bij uw lokale politie. Bij verlies of diefstal in het buitenland doet u ter plaatse aangifte, en moet u bij uw terugkomst in België ook aangifte doen bij een Belgische politiedienst. Met het attest van verlies dat u dan ontvangt, kan u een nieuw rijbewijs aanvragen. Het attest van verlies vervangt het rijbewijs niet!

 • uw identiteitskaart
 • het attest van verlies/diefstal dat de politie heeft afgeleverd
 • een pasfoto als de foto op uw identiteitskaart niet meer gelijkend is of ouder dan 3 jaar
 • 25 euro

Meer info?

Op deze website vind je de geldende regelgeving en voorwaarden.