Naar inhoud

Gemeentehuis

de Robianostraat 64
B-2150 Borsbeek
tel. 03 320 94 00
info@borsbeek.be

Openingsuren gemeentehuis

ma.8.45 tot 12 uur
17.30 tot 20 uur
di.8.45 tot 12 uur
wo.8.45 tot 12 uur
13.30 tot 16 uur
do.8.45 tot 12 uur
vr.8.45 tot 12 uur
2012 © Borsbeek - proclaimer - privacyverklaring

Praktisch

Gemeentelijke Raad Voor OntwikkelingsSamenwerking(GROS)

Burgerzaken

de Robianostraat 64
2150 Borsbeek

tel. 03 320 94 00
fax 03 320 94 11
burgerzaken@borsbeek.be

Openingstijden

Maandag 8.45 - 12 uur 17.30 - 20 uur
Dinsdag 8.45 - 12 uur  
Woensdag 8.45 - 12 uur 13.30 - 16 uur
Donderdag 8.45 - 12 uur  
Vrijdag 8.45 - 12 uur  

Adreswijziging

adreswijziging

Verhuis naar of binnen onze gemeente

Je dient steeds je nieuwe adres binnen 8 dagen na verhuis aan de dienst Burgerzaken te communiceren, je dient je hiervoor persoonlijk aan te melden. Let op, je kan je pas komen aanmelden als je effectief verhuisd bent. 

Na de aangifte gaat de politie immers  na of je ook effectief op het nieuw aangegeven adres woont.  Bij een positieve vaststelling ontvangt u van de politie een uitnodigingsbrief om de nieuwe adresgegevens te laten aanpassen op je identiteitskaart bij de dienst Burgerzaken op het gemeentehuis.

Om de adreswijziging voor het hele gezin door te geven, volstaat het dat één van de meerderjarige leden van het gezin de aangifte doet.

Hier kan je meer informatie vinden over te verwittigen instanties wanneer je verhuist.

Verhuis naar een andere Belgische gemeente

Geef steeds je adreswijziging aan bij de bevolkingsdienst van je nieuwe gemeente. 
Het is niet nodig om je uit te schrijven in onze gemeente, dit gebeurt automatisch door de inschrijving in een nieuwe gemeente.

Verhuis naar het buitenland

Breng de bevolkingsdienst van Borsbeek op de hoogte van je nieuwe adres in het buitenland en dit zo kort mogelijk voor je definitieve vertrek naar het buitenland.  Deze datum van aangifte is ook de datum van afschrijving naar het buitenland. 

Indien je nog documenten nodig hebt die aangemaakt of afgedrukt moeten worden, dien je deze aan te vragen voor je jezelf uitschrijft.

Je krijgt een formulier (model 8) dat je dient af te geven op het Belgische consulaat van je nieuwe verblijfplaats.   Het consulaat kan je nadien helpen bij de uitreiking van een paspoort en identiteitskaart.

Melding van tijdelijke afwezigheid

Elke persoon moet worden ingeschreven in de registers van de gemeente waar die persoon zijn hoofdverblijfplaats gevestigd heeft, op de plaats waar deze werkelijk gedurende het grootste deel van het jaar verblijft. Het is ook die gemeente waar u terecht moet voor uw officiële documenten (bv. identiteitskaart, rijbewijs).

Als u tijdelijk en kortstondig buiten de gemeente van uw hoofdverblijfplaats verblijft moet u de dienst Burgerzaken van uw gemeente op de hoogte brengen. Uw hoofdverblijfplaats wordt niet gewijzigd door uw tijdelijke afwezigheid. U blijft ingeschreven in de registers van uw gemeente.

Voorwaarden

De mogelijkheden tot tijdelijke afwezigheid (binnen- of buitenland) worden strikt beperkt tot:

 • verblijf in een verpleeginrichting, rusthuis of psychiatrische instelling
 • minder dan 1 jaar afwezig zijn voor:
  • vakantieverblijf
  • reizen in verband met uw gezondheid
  • studie- of zakenreizen
  • beroepsopdrachten in binnen- of buitenland
 • studenten
 • gedetineerden
 • beroepsmilitairen en burgerpersoneel
 • dienstplichtigen (enkel voor niet-Belgen)
 • personeel van de federale politie en meer dan 1 jaar afwezig
 • Belgische diplomatieke ambtenaren
 • personen waarvan de verdwijning sinds 6 maanden of langer gesignaleerd werd aan de lokale of federale politie.

Bijkomend moet u een hoofdverblijfplaats hebben waar u op elk ogenblik naar kunt terugkeren.

Procedure

U moet uw tijdelijke afwezigheid aangeven bij de dienst Burgerzaken van uw gemeente. Om een afvoering uit het bevolkingsregister te vermijden, is de mogelijkheid voorzien om aangifte te doen van elke tijdelijke afwezigheid van meer dan 3 maanden.

Een tijdelijke afwezigheid mag niet langer dan 1 jaar duren. U kunt de afwezigheid eenmalig verlengen met 1 jaar. Na die periode kan de gemeente aannemen dat u niet langer tijdelijk afwezig bent, maar daadwerkelijk in een andere Belgische gemeente of in het buitenland verblijft. In dat geval wordt u afgevoerd uit het bevolkingsregister.

Wanneer u meer dan 6 maanden ononderbroken afwezig bent op uw hoofdverblijfplaats zonder melding te maken van uw tijdelijke afwezigheid, kan dit aanleiding geven tot een afvoering van ambtswege door het college van burgemeester en schepenen, voor zover uw huidige woonplaats niet gekend is.