Naar inhoud

Gemeentehuis

de Robianostraat 64
B-2150 Borsbeek
tel. 03 320 94 00
info@borsbeek.be

Openingsuren gemeentehuis

ma.8.45 tot 12 uur
17.30 tot 20 uur
di.8.45 tot 12 uur
wo.8.45 tot 12 uur
13.30 tot 16 uur
do.8.45 tot 12 uur
vr.8.45 tot 12 uur
2012 © Borsbeek - proclaimer - privacyverklaring

Praktisch

Gemeentelijke Raad Voor OntwikkelingsSamenwerking(GROS)

Burgerzaken

de Robianostraat 64
2150 Borsbeek

tel. 03 320 94 00
fax 03 320 94 11
burgerzaken@borsbeek.be

Openingstijden

Maandag 8.45 - 12 uur 17.30 - 20 uur
Dinsdag 8.45 - 12 uur  
Woensdag 8.45 - 12 uur 13.30 - 16 uur
Donderdag 8.45 - 12 uur  
Vrijdag 8.45 - 12 uur  

Nieuwe procedure voor arbeidskaarten

arbeidskaart

Sinds 1 januari 2019 vervangt de gecombineerde vergunning of de gecombineerde titel de arbeidskaart. Deze gecombineerde vergunning of titel vermeldt zowel uw recht op arbeid als uw recht op verblijf. Ontdek wat dat voor u betekent.

U hebt een arbeidskaart A

Je verblijft in België omdat je hier werkt. De arbeidskaart A die je nu hebt, blijft geldig. Wanneer je verblijfskaart (eVK A) vervalt, worden beide kaarten vervangen door de nieuwe gecombineerde vergunning. Om de gecombineerde vergunning te ontvangen, moet je een verlenging van uw eVK A aanvragen bij de dienst Vreemdelingen op de gemeente. Je moet de aanvraag doen tussen de 45e en de 30e dag voor het vervallen van uw verblijfskaart. Sinds 1 januari 2019 is het niet meer mogelijk om een arbeidskaart A aan te vragen.

Je hebt een arbeidskaart B

Je verblijft in België omdat je hier werkt. De arbeidskaart B die je nu hebt, blijft geldig tot de vervaldatum. Nadat jouw arbeidskaart B vervallen is, wordt de kaart vervangen door de nieuwe gecombineerde vergunning. Op de gecombineerde vergunning zal jouw recht op verblijf en jouw recht op arbeid vermeld staan. Jouw werkgever moet deze gecombineerde vergunning aanvragen bij economische migratie.

Sinds 1 januari 2019 kan een arbeidskaart B enkel nog in uitzonderlijke gevallen uitgereikt worden.

Je hebt een arbeidskaart C

Je verblijft in België om een andere reden – bijvoorbeeld als student, vluchteling of door gezinshereniging – maar je werkt hier ook. In dat geval heb je een arbeidskaart C, die sinds 1 januari 2019 niet meer uitgereikt wordt. Sinds dan is deze kaart vervangen door de gecombineerde titel, die zowel uw recht op verblijf als uw recht op arbeid vermeldt.

Mijn arbeidskaart C is vervallen, maar mijn verblijfskaart is nog geldig. Wat moet ik doen?

In sommige gevallen mag u werken met een vervallen arbeidskaart C. Informeer je bij de FOD werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg.  Je kan hen contacteren via informatie@werk.belgie.be. Wanneer ook jouw verblijfskaart vervalt, krijg je de nieuwe gecombineerde titel.

In sommige gevallen heeft jouw werkgever liever niet dat je met een vervallen arbeidskaart werkt. In dat geval kan je een duplicaat van jouw verblijfskaart aanvragen, waarop staat dat je mag werken. Daarvoor vul je dit e-loket formulier in.

Mijn arbeidskaart C is nog geldig, maar mijn verblijfskaart is vervallen. Wat moet ik doen?

Wanneer uw verblijfsdocument (AI of eVK A) vervalt, kan je een nieuwe verblijfskaart aanvragen. Maak hier een afspraak!  Dit document is de nieuwe gecombineerde titel, en bevat de vermelding of u mag werken of niet.

Je hebt nog geen arbeidskaart, maar wel een geldig verblijfsdocument

Je verblijft in België maar werkt hier nog niet, en je wilt beginnen werken. Als je een elektronische vreemdelingenkaart B, C, D, E (+) en F (+) hebt, moet je niets doen. Als je een attest van immatriculatie of een elektronische vreemdelingenkaart A hebt, kan je jouw vraag stellen via het e-loketformulier ‘Niet-Belgen: een vraag aan de dienst Burgerzaken'

Gecombineerde vergunning aanvragen

Als je als niet-EU-burger in België wil verblijven om hier te werken, dan moet jouw werkgever een gecombineerde vergunning voor jou aanvragen bij economische migratie. Een aanvraag duurt maximaal 4 maanden.

De dienst economische migratie en de dienst Vreemdelingenzaken behandelen de aanvraag. Na een positieve beslissing van beide diensten worden jouw werkgever en jij op de hoogte gebracht.  Nieuwkomers zonder verblijfsrecht dienen zich steeds aan te melden op de dienst Burgerzaken. Dit kan de allereerste keer zonder afspraak.

Meer info

www.werk.be