Naar inhoud

Gemeentehuis

de Robianostraat 64
B-2150 Borsbeek
tel. 03 320 94 00
info@borsbeek.be

Openingsuren gemeentehuis

ma.8.45 tot 12 uur
17.30 tot 20 uur
di.8.45 tot 12 uur
wo.8.45 tot 12 uur
13.30 tot 16 uur
do.8.45 tot 12 uur
vr.8.45 tot 12 uur

Praktisch

Mondiale Raad

Burgerzaken

de Robianostraat 64
2150 Borsbeek

tel. 03 320 94 00
fax 03 320 94 11
burgerzaken@borsbeek.be

Openingstijden

Maandag 8.45 - 12 uur 17.30 - 20 uur
Dinsdag 8.45 - 12 uur  
Woensdag 8.45 - 12 uur 13.30 - 16 uur
Donderdag 8.45 - 12 uur  
Vrijdag 8.45 - 12 uur  

Wij werken op afspraak!

Erkenning van een kind

erkenning van een kind

Met een erkenning verklaar je dat er een band van vader- of moederschap is tussen jou en een kind.  Je kan een kind erkennen wanneer jij en je partner niet met elkaar gehuwd zijn.  De erkenning van een kind gebeurt in de akte van geboorte of bij akte van erkenning.

De erkenning verloopt voortaan in drie fasen :
- De aangifte van de erkenning met voorlegging van een aantal door de wet bepaalde documenten
- De opmaak van een akte van aangifte
- Akteren van de erkenning

Waar de aanvraag starten?

 • bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar de erkenner zijn inschrijving in het bevolkings- , vreemdelingen- of wachtregister heeft
 • bij de ambtenaar van de burgerlijke stand waar de moeder haar inschrijving in het bevolkings- , vreemdelingen- of wachtregister heeft
 • bij de ambtenaar van de burgerlijke stand waar het kind zijn/haar inschrijving in het bevolkings- , vreemdelingen- of wachtregister heeft
 • bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de geboorteplaats van het kind

Wie kan een kind erkennen ?

 • de vader
 • de meemoeder

Hoe kan je een kind erkennen ?

 • je vult het aanvraagformulier in, klik hier
 • een medewerker contacteert u om een afspraak te maken
 • jullie komen dan op het afgesproken moment langs bij het loket om het dossier te overlopen

Wanneer erkennen ?

 • voor de geboorte, met een attest van een dokter of een vroedvrouw dat de zwangerschap bevestigt en de vermoedelijke bevallingsdatum aangeeft
 • bij de aangifte van de geboorte
 • na de geboorte

Moet de moeder toestemming geven ?


De moeder moet toestemming voor de erkenning geven

 • bij erkenning voor, tijdens of na de geboorte
 • bij erkenning van een kind jonger dan 18 jaar ( niet-ontvoogd )

Dit houdt in dat de moeder moet meekomen naar het loket of er moet een akte van prenatale erkenning kunnen voorgelegd worden.

Als het kind wordt erkend tijdens de geboorteaangifte, moet de moeder ook aanwezig zijn.

In een aantal gevallen moet ook het kind toestemming geven, namelijk als het kind
- ouder is dan 12 jaar
- jonger is dan 18 jaar, maar ontvoogd (*)

(*) een ontvoogd kind is een kind jonger dan 18 jaar dat meerderjarig wordt verklaard, bijvoorbeeld omdat het huwt of wanneer de rechter dit beslist
 

Wat breng je mee ?

 
Volgende documenten kunnen worden (op)gevraagd – als je vooraf een aanvraag indient, kunnen wij je een persoonlijk overzicht geven van welke documenten die je nodig hebt
 • beide ouders dienen zich persoonlijk aan te melden aan het loket
 • een attest van een arts of een vroedvrouw dat de zwangerschap bevestigt en de vermoedelijke bevallingsdatum aangeeft
 • recente geboorteakte van het kind, wanneer het gaat om een erkenning na geboorte
 • bewijs van identiteit van beide ouders
 • bewijs van ongehuwde staat of in voorkomend geval, bewijs van ontbinding van vorige huwelijken van de persoon die wil erkennen – niet nodig als u altijd in België hebt gewoond, of u dit reeds eerder bewezen hebt en nog steeds in België woont
 • bewijs van ongehuwde staat of in voorkomend geval, bewijs van ontbinding van vorige huwelijken van de moeder ingeval van een erkenning voor geboorte of in de akte van geboorte – niet nodig als u altijd in België hebt gewoond, of u dit reeds eerder bewezen hebt en nog steeds in België woont
 • bewijs van nationaliteit, indien u niet in België bent ingeschreven – dit kan aan de hand van een nationaal paspoort, of een Europese identiteitskaart
 • bewijs van woonst van één van de drie hoofdbetrokkenen
 • een wetscertificaat waaruit blijkt dat in hoofde van de erkenner is voldaan aan de door de wet gestelde voorwaarden om een kind te erkennen – indien het Belgisch recht van toepassing is, moet er geen wetscertificaat voorgelegd worden
Alle documenten die in het buitenland opgesteld zijn moeten gelegaliseerd zijn om in België te gebruiken.  Je kan meer informatie over legalisatie vinden op www.diplomatie.belgium.be.
 
Alle documenten die niet in het Nederlands, Frans of Duits zijn opgesteld moeten voorzien zijn van een beëdigde vertaling naar het Nederlands.
 

Wat gebeurt er na de aangifte ? 

 • de erkenningsakte wordt opgemaakt
 • indien er een verblijfsrechtelijk voordeel verbonden is aan de erkenning van het kind, volgt er mogelijk een onderzoek.  Je wordt hierover verder geïnformeerd tijdens uw afspraak.