Naar inhoud

Gemeentehuis

de Robianostraat 64
B-2150 Borsbeek
tel. 03 320 94 00
info@borsbeek.be

Openingsuren gemeentehuis

ma.8.45 tot 12 uur
17.30 tot 20 uur
di.8.45 tot 12 uur
wo.8.45 tot 12 uur
13.30 tot 16 uur
do.8.45 tot 12 uur
vr.8.45 tot 12 uur

Praktisch

Mondiale Raad

Burgerzaken

de Robianostraat 64
2150 Borsbeek

tel. 03 320 94 00
fax 03 320 94 11
burgerzaken@borsbeek.be

Openingstijden

Maandag 8.45 - 12 uur 17.30 - 20 uur
Dinsdag 8.45 - 12 uur  
Woensdag 8.45 - 12 uur 13.30 - 16 uur
Donderdag 8.45 - 12 uur  
Vrijdag 8.45 - 12 uur  

Wij werken op afspraak!

Wettelijk samenwonen

wettelijk samenwonen

Als je wettelijk wil samenwonen, moet je een verklaring van wettelijke samenwoning bezorgen aan de ambtenaar van de burgerlijke stand. De ambtenaar van de burgerlijke stand registreert de verklaring in het bevolkingsregister na controle van de voorwaarden.

Een verklaring van wettelijke samenwoning moet volgende vermeldingen bevatten:

 • de datum van de verklaring;
 • de naam, de voornamen, de geboorteplaats en -datum en de handtekening van beide partners;
 • het adres van de gemeenschappelijke woonplaats;
 • de vermelding van de wil van beide partijen om wettelijk samen te wonen;
 • de vermelding dat beide partijen vooraf kennis namen van de inhoud van de artikelen 1475 tot 1479 van het Burgerlijk Wetboek;
 • de vermelding dat beide partijen juridisch bekwaam zijn om contracten aan te gaan (artikelen 1123 & 1124 BW; 
 • als u een samenlevingscontract bij de notaris afsloot, zoals bedoeld in artikel 1479 van het burgerlijk wetboek, moet u dat ook vermelden.

Samenwonen kan met een partner, familielid, vriend of vriendin. Het zorgt ervoor dat uw gezamenlijke woning en bezittingen beter beschermd zijn, maar u hebt ook een aantal plichten.

U vindt meer informatie over de rechten en plichten van wettelijk samenwonen op www.notaris.be of op www.belgium.be/nl/familie/koppel/samenwonen/wettelijk_samenwonen.

Voorwaarden om wettelijk te kunnen samenwonen

Je kan een verklaring van wettelijk samenwonen tekenen als:

 • Jij en je partner zijn minimaal 18 jaar.
 • Jullie zijn juridisch bekwaam .
 • Jullie zijn niet gehuwd of reeds wettelijk samenwonend met een andere persoon.

Hoe aanvragen?

 • de verklaring van wettelijke samenwoning door beide partners getekend – deze verklaring kan ook door onze diensten opgemaakt worden in jullie bijzijn
 • identiteitskaart van beide partners, een nationaal paspoort of Europese identiteitskaart voor niet-ingeschreven vreemdelingen
 • als je niet ingeschreven bent in België of als jouw burgerlijke staat in België niet geregistreerd is: een bewijs dat je niet gehuwd bent
 • (soms) een bewijs van echtscheiding of van overlijden als je gehuwd bent geweest
 • eventueel het samenlevingscontract van de notaris

Meer informatie rond wettelijke samenwoning

Indien je gewoon informatie wenst rond wettelijk samenwonen of over de vereiste documenten, mail je je vraag naar burgerzaken@borsbeek.be

Wens je een afspraak voor het afleggen van de verklaring van wettelijke samenwoonst, gebruik dan onze afspraakmodule.

Attest Wettelijk Samenwonen

Wens je een wettelijke samenwoning te beëindigen?

Hoe kan een wettelijke samenwoning beëindigd worden?

 • Door het huwelijk van één van de partners
 • Door het overlijden van één van de partners
 • Door onderlinge overeenstemming
 • Door éénzijdige verklaring van één van de partners

Opgelet!  Het wettelijk samenwonen wordt niet automatisch beëindigd door elk op een apart adres te gaan wonen.

Beëindiging door onderlinge toestemming

Om de wettelijke samenwoning stop te zetten moet je samen met je partner een verklaring tekenen.

In de verklaring moet staan: 

 • de vermelding dat jullie de wettelijke samenwoning willen beëindigen
 • de datum van de beëindiging
 • de naam, voornamen, de plaats en de datum van geboorte en de handtekening van beide partijen

Jullie moeten hiervoor een afspraak maken.  

De beëindiging van de samenwoonst wordt geregistreerd op datum van de verklaring die jullie beiden getekend hebben.

De beëindiging van de wettelijke samenwoning door onderlinge toestemming is gratis.

Eenzijdige beëindiging van wettelijke samenwoning

Let op ! 

Bij een eenzijdige beëindiging van de verklaring van wettelijke samenwoning wordt de andere partij binnen de acht dagen op de hoogte gebracht van deze beëindiging. Deze kennisgeving gebeurt aan de hand van een gerechtsdeurwaardersexploot. Diegene die de verklaring van eenzijdige beëindiging aflegt moet de kosten hiervan vooraf betalen.

De beëindiging wordt geregistreerd op datum van de ondertekening van de eenzijdige verklaring van beëindiging.

Voor een eenzijdige beëindiging van wettelijke samenwoning moet je eveneens een afspraak maken.

De eenzijdige beëindiging van de wettelijke samenwoning kost 200,00 Euro.

Wens je een afspraak voor het beëindigen van de wettelijke samenwoonst, gebruik dan onze afspraakmodule.