Naar inhoud

Gemeentehuis

de Robianostraat 64
B-2150 Borsbeek
tel. 03 320 94 00
info@borsbeek.be

Openingsuren gemeentehuis

ma.8.45 tot 12 uur
17.30 tot 20 uur
di.8.45 tot 12 uur
wo.8.45 tot 12 uur
13.30 tot 16 uur
do.8.45 tot 12 uur
vr.8.45 tot 12 uur
2012 © Borsbeek - proclaimer - privacyverklaring

Praktisch

Gemeentelijke Raad Voor OntwikkelingsSamenwerking(GROS)

Burgerzaken

de Robianostraat 64
2150 Borsbeek

tel. 03 320 94 00
fax 03 320 94 11
burgerzaken@borsbeek.be

Openingstijden

Maandag 8.45 - 12 uur 17.30 - 20 uur
Dinsdag 8.45 - 12 uur  
Woensdag 8.45 - 12 uur 13.30 - 16 uur
Donderdag 8.45 - 12 uur  
Vrijdag 8.45 - 12 uur  

Slachtvergunning

Wat?

Sinds 1 december 2004 worden alle gegevens in verband met slachtingen (de eigenaar, het dier, het vlees, de keuringsresultaten) op een geïnformatiseerde wijze verzameld in een centrale databank "Beltrace" van het Federale Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) (en gekoppeld aan de databank Sanitel).

Registratienummer

Iedereen die een slachting wil laten uitvoeren moet beschikken over een registratienummer. Een uitzondering hierop is het slachten van gevogelte, konijnen en klein wild: wanneer deze worden geslacht buiten een slachthuis, heb je geen slachtbewijs nodig, dus moet je je ook niet te laten registreren.

Hoe aanvragen?


Een particulier die een slachting aangeeft moet zich voordien éénmalig en persoonlijk laten identificeren en registreren in het FAVV-systeem. Je ontvangt dan een uniek registratienummer dat geldt voor ongeacht welke diersoort je ook wil laten slachten. Hiervoor kan je terecht op 2 plaatsen:

  • in het gemeentehuis, bij de bevolkingsdienst
  • in de Provinciale Controle-Eenheid (PCE), Italiëlei 124 Bus 29, 2000 Antwerpen, tel. 03 202 27 11

Slachtingen in slachthuis

Voor slachtingen die in een slachthuis plaatsvinden, hoef je dan niet meer vooraf een slachtingsaangiftebewijs af te halen in het gemeentehuis. De aangifte gebeurt in het slachthuis zelf. Als je het dier daar aflevert, neem je je persoonlijk registratienummer, het identificatienummer van het bedrijf waarvan het dier afkomstig is en de gegevens over het dier mee.

Slachtingen in het kader van de religieuze ritus

Slachten in het kader van de religieuze ritus kan uitsluitend plaatsvinden in een erkend slachthuis of op een erkende tijdelijke slachtplaats.  Ritueel thuis slachten is verboden.  Iedereen die een schaap of een rund slacht moet in het bezit zijn van een slachtvergunning. De aangifte voor een slachtvergunning dient mininum twee werkdagen op voorhand door de eigenaar van het dier persoonlijk te worden gedaan.  De eigenaar dient zijn identiteitsbewijs voor te leggen, alsmede de naam en het beslagnummer van de verkoper. De aangifte blijft acht dagen geldig.

Meebrengen:

Je brengt je registratienummer mee samen met het beslagnummer (d.i. het identificatienummer van het bedrijf waarvan het dier afkomstig is en dat bestaat uit 8 cijfers). Het computersysteem zal een bewijs van aangifte produceren dat door de eigenaar tot het eind van het volgend jaar wordt bewaard.

Geldigheidsduur:

De geldigheidsduur van het slachtingsaangiftebewijs bedraagt slechts 8 dagen en is op het formulier vermeld. Als je het dier slacht nadat het aangiftebewijs is vervallen, betekent dit eveneens sluikslachting.