Naar inhoud

Gemeentehuis

de Robianostraat 64
B-2150 Borsbeek
tel. 03 320 94 00
info@borsbeek.be

Openingsuren gemeentehuis

ma.8.45 tot 12 uur
17.30 tot 20 uur
di.8.45 tot 12 uur
wo.8.45 tot 12 uur
13.30 tot 16 uur
do.8.45 tot 12 uur
vr.8.45 tot 12 uur

Leif (Levenseinde Informatie Forum)

orgaan weefseldonatie

LEIF is een open initiatief van mensen en verenigingen die streven naar een waardig levenseinde voor iedereen, waarbij respect voor de wil van de patiënt voorop staat.

Wilsverklaring Euthanasie

Ongeneeslijk zieke personen kunnen onder bepaalde voorwaarden een schriftelijk verzoek tot euthanasie indienen.  Je kan ook een voorafgaande wilsverklaring vastleggen voor het geval je in een situatie terecht komt waarbij je zelf je wil niet meer kan uitdrukken. Immers, enkel wanneer je in een onomkeerbare coma bent, kan euthanasie toegepast worden zonder verzoek van de betrokkene. Je kan gratis een wilsverklaring euthanasie laten registreren bij de dienst Burgerzaken.  De wilsverklaring moet voldoen aan de wettelijke voorwaarden.

Klik hier om een afspraak te maken.

Meer info?

www.leif.be

www.euthanasiewilsverklaring.be

www.health.belgium.be

Laatste wilsbeschikking

Je kan zelf bepalen op welke wijze en volgens welk ritueel je na je overlijden wil begraven worden.  Die keuze kan je laten vastleggen in de laatste wilsbeschikking, een document dat u kan opvragen en laten registreren bij de Dienst Burgerzaken in jouw gemeente.

In de laatste wilsbeschikking kunt u aangeven:

  • of je kiest voor een begrafenis of een crematie
  • volgens welke levensbeschouwing de eventuele uitvaartplechtigheid moet worden gehouden
  • in welke gemeente jouw laatste rustplaats zal zijn (enkel in het Vlaams Gewest)
  • en of je een uitvaartcontract hebt.

Bij elk overlijden gaat de gemeente na of de overledene een laatste wilsbeschikking heeft laten registreren.  Als dat het geval is, gaat de gemeente na of de nabestaanden de wens van de overledene respecteren.

Als er geen laatste wilsbeschikking is, nemen de nabestaanden bij het overlijden een beslissing.

Meer info?

www.leif.be

Klik hier om een afspraak te maken.

Orgaandonatie - Weefseltransplantatie

In België komt bij wet iedereen in aanmerking voor het afstaan van organen.

Je kan je bij de dienst Burgerzaken uitdrukkelijk als donor opgeven, verzet aantekenen tegen elke wegneming van organen en weefsels of een vroegere beslissing in dat verband herroepen.

Familieleden kunnen jouw keuze na jouw overlijden niet meer verhinderen. De laatste wilsbeschikking wordt opgenomen in het Rijksregister. Als er een wilsbeschikking is, kan de familie in eerste graad nog verzet aantekenen tegen het wegnemen van de organen. 

Je kan je verklaring online registreren via de website mijngezondheid.be.  Dit is de snelste en makkelijkste manier.   Je kan je ook als orgaandonor laten registreren via de huisarts.

Meer info?

Meer informatie kan je vinden op de website van beldonor.be.

Donatie voor wetenschappelijk onderzoek  

Familieleden kunnen jouw keuze na jouw overlijden niet meer verhinderen. De laatste wilsbeschikking wordt opgenomen in het Rijksregister. 

Als er een wilsbeschikking is, kan de familie in eerste graad nog verzet aantekenen tegen het wegnemen van de organen.

Je kan je verklaring online registreren via de website mijngezondheid.be Dit is de snelste en makkelijkste manier.   Je kan je ook als orgaandonor laten registreren via de huisarts.

Meer info?

www.leif.be

www.health.belgium.be