Naar inhoud

Sportraad

De sportraad is een gemeentelijk adviesorgaan. Op eigen initiatief of op vraag van het college of de gemeenteraad levert de sportraad advies over belangrijke dossiers inzake sport.  Enkele voorbeelden daarvan zijn de uitbouw van de sportinfrastructuur, de opmaak van reglementen, de verdeling van de subsidies voor sportverenigingen. De sportraad staat ook in voor de belangenverdediging van de Borsbeekse sportclubs en sportbeoefenaars. Bovendien fungeert de sportraad als communicatiekanaal tussen de sportclubs en -beoefenaars en het gemeentebestuur.

Naast deze taken nemen vele sportraden, en ook de Borsbeekse, een actieve rol op zich en organiseren zij activiteiten met als doel de sportparticipatie in de gemeente te verhogen. Zo ondersteunt de Borsbeekse sportraad onder andere de dorpelingenkoers en de Kampioenenviering.

Indien je wil aansluiten bij de Sportraad, vul dan het online aanvraagformulier in.

Erkenningsbesluit Sportraad