Naar inhoud

Gezondheidsraad

 

De gezondheidsraad is een gemeentelijke raad die enkele keren per jaar samenkomt om te denken en te werken rond gezondheidsthema's.

Dit kan over heel verschillende thema's gaan. Het doel van de gezondheidsraad is om gezondheid te promoten onder de Borsbekenaars door middel van preventie, informatie en activiteiten.

Omdat gezondheid een thema is dat iedereen aanbelangt, vinden wij het belangrijk om input te krijgen vanuit verschillende hoeken: oud, jong, man, vrouw,... Hoe gevarieerder onze raad, hoe breder het bereik van onze acties.