Naar inhoud

Milieuraad

 

De gemeentelijke milieuraad adviseert het beleid vanuit milieu- en natuuroogpunt.

De raad wil het maatschappelijke draagvlak voor het gemeentelijk milieu- en natuurbeleid verbreden.

De raad bestaat uit vertegenwoordigers van milieu- en natuurverenigingen, onderwijsinstellingen, socio-culturele organisaties en beroepsverenigingen.

Goedkeuring statuten milieuraad