Naar inhoud

Middenstandsraad

 

De middenstandsraad is een gemeentelijke adviesraad die onder meer de gemeente moet adviseren over alle middenstandsaangelegenheden, of meer globaal de activiteiten van alle ondernemers.

In de praktijk verleent de middenstandsraad advies over alle zaken die de gemeentelijke economie aanbelangen.

De middenstandsraad vergadert gemiddeld 2 à 3 keer per jaar.

Elke middenstander is welkom op deze vergaderingen.