Naar inhoud

Beheersorgaan GC De Archipel en de bib

Dit beheersorgaan heeft de opdracht om de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen bij te staan bij het beheer van het gemeenschapscentrum enerzijds en van de gemeentelijke openbare bibliotheek anderzijds.

De lokalen van het GC De Archipel die je kan huren:

  • Polyvalente zaal Fort
  • Tentoonstellingsruimte Raadzaal gemeentehuis
  • Wijklokaal
  • Tentoonstellingsruimte gang caponnière Fort 3
  • Vergaderlokaal op de 1ste verdieping Fort 3
  • Polyvalente zaal Ter Smisse (kleine zaal)
  • Zaaltje bib 1ste verdieping