Naar inhoud

Praktisch

Woonloket

de Robianostraat 64
2150 Borsbeek

tel. 03 320 94 03
huisvesting@borsbeek.be

Openingstijden

Maandag 9 - 12 uur op afspraak
Donderdag 9 - 12 uur  
     

 

Woonloket

Het uitgangspunt van het Woonloket is het grondwettelijk recht op wonen waarborgen.
Iedereen moet op één of andere manier kunnen wonen in een betaalbare woning van goede kwaliteit, met voldoende woonzekerheid en in een goede woonomgeving.  


Zelf gaan bouwen, huren op de privémarkt of bij een sociaal Verhuurkantoor, premies aanvragen, woning aanpassen, leegstand en verkrotting, enz…
Het Woonloket groepeert al deze huisvestingsmaterie in één loket en staat garant voor de kwalitatieve en deskundige dienstverlening.

Waarvoor kunt u op deze dienst terecht?