Naar inhoud

Algemeen directeur

Kathleen Sebreghts

De algemene directeur is het hoofd van het gemeentebestuur. Zij vormt de brug tussen de politieke leiding en de administratie. Zij woont de vergaderingen van de gemeenteraad en het schepencollege bij en stelt er het verslag van op. Zij staat ervoor in dat de administratie de dossiers voorbereidt en dat de beslissingen van het college worden uitgevoerd.

 

Contactgegevens

Kathleen Sebreghts
Algemeen directeur
tel. 03 320 94 05
e-mail: secretaris@borsbeek.be