Naar inhoud

Gemeentehuis

de Robianostraat 64
B-2150 Borsbeek
tel. 03 320 94 00
info@borsbeek.be

Openingsuren gemeentehuis

ma.8.45 tot 12 uur
17.30 tot 20 uur
di.8.45 tot 12 uur
wo.8.45 tot 12 uur
13.30 tot 16 uur
do.8.45 tot 12 uur
vr.8.45 tot 12 uur

Vast bureau

Samenstelling

Het vast bureau bestaat uit de voorzitter (burgemeester) en 5 schepenen

Bevoegdheid

Het vast bureau bereidt de beraadslagingen en de besluiten van de OCMW-raad (Raad voor Maatschappelijk Welzijn) voor en voert de besluiten van de raad uit.
 
Het Decreet over het Lokaal Bestuur wijst aan het vast bureau een aantal specifieke bevoegdheden waaronder
 

  • de daden van beheer over de inrichtingen en eigendommen van het OCMW
  • het financiële beheer, onder voorbehoud van de bevoegdheden van de OCMW-raad
  • het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten
  • de vaststelling van de plaatsingsprocedure en de voorwaarden van overheidsopdrachten als het gaat om een opdracht die past binnen het begrip “dagelijks bestuur”
  • de beslissingen die een wet, een decreet of een uitvoeringsbesluit uitdrukkelijk aan het vast bureau voorbehoudt
  • het vertegenwoordigen van het OCMW in gerechtelijke en buitengerechtelijke gevallen en de beslissingen over het in rechte optreden namens het OCMW
  • ...

Een overzicht van de bevoegdheden kan men hier terugvinden.

Vergadering

Het vast bureau vergadert zo dikwijls als nodig. De voorzitter van het vast bureau kan in spoedeisende gevallen buitengewone vergaderingen bijeenroepen, op de dag en het uur die hij bepaalt.

Het vast bureau kan alleen beraadslagen of beslissen als de meerderheid van de leden aanwezig is.
 
De vergaderingen zijn niet openbaar.
 
De vergaderingen van het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau kunnen niet samenvallen. Ze vinden achtereenvolgens plaats. Er is voor beide vergaderingen een aparte agenda vereist, net zoals eigen, afzonderlijke notulen.

Huishoudelijk reglement

huishoudelijk reglement vast bureau