Naar inhoud

Gemeentehuis

de Robianostraat 64
B-2150 Borsbeek
tel. 03 320 94 00
info@borsbeek.be

Openingsuren gemeentehuis

ma.8.45 tot 12 uur
17.30 tot 20 uur
di.8.45 tot 12 uur
wo.8.45 tot 12 uur
13.30 tot 16 uur
do.8.45 tot 12 uur
vr.8.45 tot 12 uur

De provincie Antwerpen creëert ruimte

donderdag 05 januari 2023
beleidsplan ruimte
Hoe gaan we samen wonen, werken en leven op een beperkte ruimte? Naast grondstoffen en energie wordt ruimte ook een schaars goed. De provincie Antwerpen wil het ruimtegebruik op haar grondgebied herdefiniëren en maakt daarom het Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen op.

De ontwerpversie daarvan is klaar net zoals het ontwerp-plan-MER (MilieuEffectenRapport) dat de mogelijke milieueffecten ervan onderzocht.

Tijdens het openbaar onderzoek van 16 december 2022 tot en met 15 maart 2023 kan iedereen het ontwerp-Beleidsplan Ruimte en het ontwerp-plan-MER inkijken en erop reageren. Het is de laatste kans om je mening te geven vooraleer het Ruimtelijk Structuurplan Provincie Antwerpen of RSPA van 2001 wordt vervangen.

Infomomenten

De provincie Antwerpen organiseert infomomenten over het ontwerp-Beleidsplan Ruimte. Je loopt er over een infomarkt en kunt vragen stellen aan de projectleiders. Om 17 en 20 uur kun je een lezing over het ontwerp-Beleidsplan Ruimte volgen. De provincie toont er ook andere interessante projecten.


Je komt langs wanneer het jou het beste past, telkens tussen 16.30 en 21 uur, op:

 • vrijdag 20 januari 2023 in het Provinciehuis in Antwerpen
 • maandag 23 januari 2023 in het Congrescentrum De Schorre in Boom
 • donderdag 26 januari 2023 in De Warande in Turnhout

Bezwaar indienen

Reageren op het ontwerp-Beleidsplan Ruimte en het ontwerp-plan-MER doe je schriftelijk, van 16 december 2022 tot en met 15 maart 2023 en gericht aan de deputatie van de provincie Antwerpen op één van de volgende manieren:

 • per e-mail aan beleidsplanruimte@provincieantwerpen.be
 • per aangetekend schrijven aan de deputatie van de provincie Antwerpen, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen
 • door afgifte tegen ontvangstbewijs:
  • o in het Provinciehuis (Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen)
  • o in één van de 69 gemeentehuizen in de provincie Antwerpen
  • o tijdens één van de infomarkten
 • via het online inspraakformulier op de webpagina van het Beleidsplan Ruimte

Documenten

Ontwerp Beleidsplan Ruimte- Strategische visie

Ontwerp Beleidsplan Ruimte – Levendige kernen

Ontwerp Beleidsplan Ruimte – Sterke netwerken

Ontwerp Beleidsplan Ruimte – Verdichten en ontdichten

Ontwerp-plan-MER

Ontwerp-plan-MER – Niet-technische samenvatting

Richtlijnen_Plan-MER

Datum van het bericht: donderdag 05 januari 2023
Nieuwsoverzicht