Naar inhoud

Gemeentehuis

de Robianostraat 64
B-2150 Borsbeek
tel. 03 320 94 00
info@borsbeek.be

Openingsuren gemeentehuis

ma.8.45 tot 12 uur
17.30 tot 20 uur
di.8.45 tot 12 uur
wo.8.45 tot 12 uur
13.30 tot 16 uur
do.8.45 tot 12 uur
vr.8.45 tot 12 uur

Fusie tussen Borsbeek en Antwerpen definitief goedgekeurd

maandag 18 december 2023
Op 18 december 2023 viel in de gemeenteraad van Antwerpen en Borsbeek de definitieve beslissing of Borsbeek het tiende district van Antwerpen wordt. Beide gemeenteraden keurden het voorstel goed.

In Borsbeek stemden 16 gemeenteraadsleden voor de fusie, 3 stemden tegen, 2 onthielden zich van de stemming. De gemeenteraad was voltallig aanwezig.  

Het definitieve fusievoorstel wordt nu aan Vlaanderen overgemaakt. Na de finale goedkeuring is de fusie een feit en zal gemeente Borsbeek vanaf 1 januari 2025 verdergaan als District Borsbeek. 

Burgemeester Dis Van Berckelaer benadrukt de uitdagingen die nog overwonnen moeten worden in 2024 om een soepele overgang te waarborgen: “In 2024 zal er goed moeten worden doorgewerkt, zowel door de administratie als de politieke vertegenwoordigers. Onder andere voor de politie en brandweer moeten er nog enkele juridische richtlijnen worden uitgeklaard in het fusieproces.”  

De fusie zorgde daarnaast ook voor een periode van onzekerheid voor het personeel van Borsbeek. “Nu de fusie definitief is, kunnen we concrete stappen ondernemen om ons personeel te verzekeren van hun toekomstige rol in de nieuwe structuur,” benadrukt burgemeester Van Berckelaer.  

“Het fusietraject was niet evident, maar we hebben alle cijfers, alle argumenten voor en tegen naast elkaar gelegd en ik ben ervan overtuigd dat een fusie met Antwerpen het beste antwoord is op de uitdagingen waar Borsbeek mee kampt. De beslissing is vandaag genomen en we kijken naar morgen. Ik hoop dat we snel opnieuw samen met de Borsbekenaren kunnen werken aan een warm dorp, maar dan met de middelen van een stad.”

Nieuw bestuur beslist over District Borsbeek vanaf 2025 

Voor Borsbeek en Antwerpen breekt nu een overgangsperiode aan waarin beide gemeenten enkel lopende zaken mogen behandelen. Nieuwe initiatieven vereisen onderling overleg. Veel van de beslissingen over het nieuwe District zullen dus in de nieuwe legislatuur (vanaf 2025) genomen worden. 

De volgende lokale verkiezingen staan gepland op 13 oktober 2024. Borsbekenaren zullen dus in oktober 2024 kunnen stemmen voor de gemeenteraad van Antwerpen, de districtsraad van Borsbeek (15 personen) en voor de Provincieraad. 

Datum van het bericht: maandag 18 december 2023
Nieuwsoverzicht