Naar inhoud

Gemeentehuis

de Robianostraat 64
B-2150 Borsbeek
tel. 03 320 94 00
info@borsbeek.be

Openingsuren gemeentehuis

ma.8.45 tot 12 uur
17.30 tot 20 uur
di.8.45 tot 12 uur
wo.8.45 tot 12 uur
13.30 tot 16 uur
do.8.45 tot 12 uur
vr.8.45 tot 12 uur

Openbaar onderzoek: ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan RUP “Kernversterking”

woensdag 06 april 2022
RUP kernversterking
Bericht van openbaar onderzoek

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Borsbeek deelt mee, overeenkomstig de bepalingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, dat de gemeenteraad in zitting van 21 maart 2022, het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) “Kernversterking” voorlopig heeft vastgesteld.

Het openbaar onderzoek in het kader van deze vaststelling loopt van 6 april 2022 tot en met 4 juni 2022.

Het plan kan ingekeken worden op de website www.borsbeek.be en op het gemeentehuis – dienst Omgeving -  de Robianostraat 64 Borsbeek. U kan hier terecht na afspraak.


Tijdens de periode van het openbaar onderzoek kan je formeel reageren op volgende manier:

  • via het E-Loket dat u vindt op de website www.borsbeek.be;
  • per post, bij voorkeur aangetekend aan de dienst Omgeving, de Robianostraat 64, 2150 Borsbeek;
  • ofwel tegen afgiftebewijs, aan de balie van het gemeentehuis.

Een bezwaarschrift indienen via e-mail is niet mogelijk.

Een infomoment zal plaatsvinden op 2 mei 2022 om 19.00 u, in zaal Archipel van het gemeenschapscentrum op Fort 3, Frans Beirenslaan 2 A Borsbeek.

Meer info:
omgeving@borsbeek.be

Documenten en plannen

Feitelijke toestand

Juridische toestand doc 1

Juridische toestand doc 2

Ontwerp grafisch plan

Ontwerp procesnota

Ontwerp register planbaten en planschade

Ontwerp toelichtingsnota

Ontwerp voorschriften

Datum van het bericht: woensdag 06 april 2022
Nieuwsoverzicht