Naar inhoud

Gemeentehuis

de Robianostraat 64
B-2150 Borsbeek
tel. 03 320 94 00
info@borsbeek.be

Openingsuren gemeentehuis

ma.8.45 tot 12 uur
17.30 tot 20 uur
di.8.45 tot 12 uur
wo.8.45 tot 12 uur
13.30 tot 16 uur
do.8.45 tot 12 uur
vr.8.45 tot 12 uur
2012 © Borsbeek - proclaimer - privacyverklaring

Ontwerp Fort 3 klaar voor openbaar onderzoek

maandag 13 juli 2020
ontwerp fort 3
In 2014 liet de gemeente Borsbeek een masterplan opmaken voor de herinrichting van Fort 3, met als doel de zichtbaarheid en het (her)gebruik van het fort te verbeteren. Op basis van het ontwerp werd een visie en een plan van actie opgesteld.

Dankzij het subsidiedossier dat we anderhalf jaar geleden binnenhaalden in het kader van de projectoproep voor ontharding, konden we samen met ontwerper BUUR het masterplan verder in detail uitwerken. We organiseerden enkele participatieavonden met burgers en verenigingen om te polsen naar wat zij belangrijk vinden en wat hen bezorgdheden baart. Met veel aandacht voor de verzamelde informatie ontstond een geactualiseerd ontwerp, waarmee we als gemeente concreet aan de slag kunnen gaan op het fort.

Het voorstel zet sterk in op ecologie en op hergebruik van het ontharde materiaal. Om de vleermuizenpopulatie zo weinig mogelijk te storen, is er tevens beslist om beperkt te investeren in verlichting. Deze zou enkel voorzien worden aan de hoofdingang en de activiteitenstrook.

Het voorontwerp werd eind april goedgekeurd en vervolgens besproken met de belanghebbende actoren. Geïnteresseerden kunnen de details van het schetsontwerp raadplegen op de website van de gemeente.

Ten laatste midden juli 2020 zullen we een aanvraag tot omgevingsvergunning indienen bij de provincie Antwerpen. Ook tijdens deze procedure houden we een openbaar onderzoek. Inwoners kunnen de aanvraag dan inkijken op de website van de gemeente en eventueel hun bemerkingen meegeven.

De bedoeling is om vanaf augustus voorbereidingen uit te voeren, zodat in 2021 de effectieve werken kunnen starten. De werken zullen gefaseerd gebeuren; de ontharding staat uiteraard voorop. Deze legislatuur zullen we na de ontharding eerst het scharnierpunt van het fort inrichten en aansluitend de hoofdtoegang en -parking.

Klik hier om het definitieve ontwerp te bekijken. Meer informatie op deze website kan je hier terugvinden. 

Meer info:
omgeving@borsbeek.be

Datum van het bericht: maandag 13 juli 2020
Nieuwsoverzicht