Naar inhoud

Gemeentehuis

de Robianostraat 64
B-2150 Borsbeek
tel. 03 320 94 00
info@borsbeek.be

Openingsuren gemeentehuis

ma.8.45 tot 12 uur
17.30 tot 20 uur
di.8.45 tot 12 uur
wo.8.45 tot 12 uur
13.30 tot 16 uur
do.8.45 tot 12 uur
vr.8.45 tot 12 uur

Praktisch

Politie

de Robianostraat 64
2150 Borsbeek

tel. 03 321 17 00
fax 03 321 20 25
wijk.borsbeek@politieminos.be

Openingstijden

Borsbeek:

Open op afspraak:

  • maandag van 17.30 tot 20 uur
  • woensdag van 8.45 tot 12 uur
  • donderdag van 8.45 tot 12 uur

Telefonisch bereikbaar elke weekdag van 8 tot 16.30 uur en maandagavond ook van 18 tot 21 uur.

Mortsel:

Buiten de openingsuren kan je terecht op het politiekantoor van Mortsel in de Drabstraat 174 te 2640 Mortsel. Hier is een permanentie die dag en nacht bereikbaar is. Ook telefonisch 03 451 98 98.

Samen met het BIN extra alert tijdens de donkere maanden.

BIN logo

Inbrekers slaan vaker toe tijdens de donkere maanden van het jaar. Preventieve maatregelen en een goede BIN-werking vergroten de kans om inbraken te voorkomen. In woonwijken of buurten waar een BIN actief is, stijgt namelijk het samenhorigheidsgevoel en ondersteunt men elkaar bij het nemen van preventieve maatregelen.

Wat is een BIN?
Een BIN of Buurtinformatienetwerk is een samenwerkingsverband tussen burgers en politie in een afgebakend gebied. Het doel is het verhogen van het veiligheidsgevoel en het meldingsgedrag van de burger om woninginbraken, diefstallen en criminaliteit te voorkomen. Daarnaast vervult een BIN ook een aantal sociale en preventieve taken.

Hoe werkt het BIN concreet in onze gemeente?
Borsbekenaren die bij een BIN zijn aangesloten, melden verdachte zaken via 101 of het lokale politiebureau. De politie evalueert de informatie en neemt de nodige maatregelen. Indien er voor de burger nuttige informatie is, wordt vanuit de centrale dispatching van de 101-centrale een spraakbericht naar de BIN-leden in het betrokken gebied gestuurd. Op die manier worden de bewoners tot alertheid opgeroepen. Niet dringende informatie zoals flashberichten over vastgestelde fenomenen en preventietips worden via mail verspreid. Maandelijks ontvangen alle leden ook de BIN-krant met een overzicht van de gepleegde feiten.

In Borsbeek zijn er momenteel vier BIN’s actief: BIN Rosekapelle, BIN Den Jakob, BIN Achterrot en BIN Rooibos. Om het ganse grondgebied van Borsbeek te beslaan stimuleert de politie de opstart van twee BIN’s aan de westkant van de militaire baan (R11), maar kan hierin zelf geen initiatief nemen. Dit moet vanuit de buurt- of wijkbewoners komen.

Bewoners die in een BIN-gebied wonen, kunnen gratis lid worden. Interesse? Neem dan contact op met de coördinator van de BIN in jouw buurt:

Wie meer wil weten over de werking van een BIN of zich wil engageren om een nieuwe BIN op te starten, kan contact opnemen met hoofdinspecteur Wim Rijsbrack via bin@politieminos.be.

Meer info
bin@politieminos.be | 03 451 98 55