Naar inhoud

Gecoro

 

De gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening, kortweg GeCoRo, adviseert over alle aangelegenheden die betrekking hebben op de ruimtelijke ordening en stedenbouw in Borsbeek.

De adviezen worden uitgebracht op verzoek van het gemeentebestuur, als gevolg van een wettelijke procedure (onder andere: structuurplan, gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan, bouwverordening) of op eigen initiatief van de commissie.

De GeCoRo is samengesteld uit vertegenwoordigers van de maatschappelijke geledingen (jeugd, senioren, middenstand, industriëlen, land- en tuinbouwers, milieu en natuur en werknemersorganisaties) en uit deskundigen.

De GeCoRo vergadert gemiddeld 4 keer per jaar.