Naar inhoud

Gemeentehuis

de Robianostraat 64
B-2150 Borsbeek
tel. 03 320 94 00
info@borsbeek.be

Openingsuren gemeentehuis

ma.8.45 tot 12 uur
17.30 tot 20 uur
di.8.45 tot 12 uur
wo.8.45 tot 12 uur
13.30 tot 16 uur
do.8.45 tot 12 uur
vr.8.45 tot 12 uur

Gecoro

De gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening, kortweg GeCoRo, adviseert over alle aangelegenheden die betrekking hebben op de ruimtelijke ordening en stedenbouw in Borsbeek.

De adviezen worden uitgebracht op verzoek van het gemeentebestuur, als gevolg van een wettelijke procedure (onder andere: structuurplan, gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan, bouwverordening) of op eigen initiatief van de commissie.

De GeCoRo is samengesteld uit vertegenwoordigers van de maatschappelijke geledingen (jeugd, senioren, middenstand, industriëlen, land- en tuinbouwers, milieu en natuur en werknemersorganisaties) en uit deskundigen.

De GeCoRo vergadert gemiddeld 4 keer per jaar.