Naar inhoud

Gemeentehuis

de Robianostraat 64
B-2150 Borsbeek
tel. 03 320 94 00
info@borsbeek.be

Openingsuren gemeentehuis

ma.8.45 tot 12 uur
17.30 tot 20 uur
di.8.45 tot 12 uur
wo.8.45 tot 12 uur
13.30 tot 16 uur
do.8.45 tot 12 uur
vr.8.45 tot 12 uur

Individueel bezoldigd personenvervoer: bestuurderspas

Elke bestuurder die diensten van individueel bezoldigd personenvervoer uitvoert dient vanaf 1 juli 2020 in het bezit te zijn van een bestuurderspas. De pas wordt afgeleverd door de gemeente van domicilie en tegen betaling van een retributie. Een bestuurderspas is geldig voor 5 jaar en is persoonlijk en onoverdraagbaar.

Voorwaarden

  • De bestuurder bewijst dat hij voldoet aan de voorwaarden over de zedelijkheid en de beroepsbekwaamheid. Deze voorwaarden staan vermeld op het aanvraagformulier.
  • Jaarlijks binnen de 3 maanden na de verjaring van de bestuurderspas bezorgt de bestuurder spontaan een uittreksel uit het strafregister model 596.1-28 aan de bevoegde gemeentediensten.

Hoe aanvragen

Bestuurders of kandidaat-exploitanten moeten hun bestuurderspas zelf aanvragen via de Centaurus 2020 databank van de Vlaamse overheid.

Bij deze aanvraag moet een uittreksel uit het strafregister, model 596.1-27 bijgevoegd worden, dat minder dan drie maanden oud is. Als de exploitant een rechtspersoon is, voegt men een uittreksel toe van alle zaakvoerders of bestuurders die belast zijn met het dagelijkse beheer.

Dit document kan opgevraagd worden via het e-loket bij Uittreksel strafregister aanvragen . In het e-loket duid je aan of je het uittreksel wens te ontvangen in jouw e-box of wenst te ontvangen per post. Indien je voor e-box kiest, zal je het uittreksel binnen de 2 werkdagen ontvangen in jouw e-box en is het kosteloos. Let op, jouw e-box dient eerst geactiveerd te worden! Indien je voor aflevering per post kiest, zal je per mail een uitnodiging tot betaling krijgen van 5 euro. Meer informatie omtrent het opvragen van ons strafregister kan je terugvinden op onze gemeentelijke website.

Daarna kan je aan de slag in de Centaurus 2020 databank.

De bestuurderspas wordt afgeleverd binnen een termijn van 20 dagen na de volledig verklaring van het aanvraagdossier. Weigeringsbeslissingen worden gemotiveerd.

Bestuurderspassen worden verleend voor een periode van 5 jaar en zijn hernieuwbaar.

Kostprijs

De bestuurderspas wordt in 2024 afgeleverd tegen de betaling van een retributie van 23,74 euro via bancontact. Dit bedrag wordt jaarlijks aangepast aan de index.

Nuttige links